Xí nghiệp khai thác chê biến Đá Bà Đội ACC

Đăng bởi: user - Lúc: 23/04/2015 10:16  |  Danh mục: Thành viên  |  0 bình luận

GIỚI THIỆU

      Chuyên khai thác và chế biến đá granite ốp lát, đá xây dựng, bột đá aplite(tràng thạch).

      Sản lượng khai thác đá xây dựng 70.000m3/năm.

    Khai thác và chế biến đá granite ốp lát sản lượng 10.000 m2/năm. *Liên hệ:

        - ĐC: Ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Tịnh Biên, An Giang
        - Tel: 0296 3760778 - Fax: 0296 3760779