• Khởi công nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 943
  • Khởi công nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 943
  • Khởi công nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 943
  • Khởi công nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 943

Mô tả

Công trình chào mừng 70 năm Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X.

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư:UBND Tỉnh An Giang
  • Địa điểm xây dựng:Đoạn từ ngã ba đường số 1 đến Mương Điểm
  • Đơn vị thiết kế:Công ty CP Xây Lắp An Giang
  • Giá trị hợp đồng:42,4 tỷ đồng
  • Năm hoàn thành:2016 (thời gian thi công 13 tháng)