Lịch sử hình thành

Đăng bởi: user - Lúc: 27/04/2015 04:49  |  Danh mục: Lịch sử hình thành  |  0 bình luận

- Ngày 10 tháng 01 năm 1977, Công ty Xây Lắp An Giang được thành lập theo quyết định số 183/TC/QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

- Tên công ty: CÔNG TY XÂY LẮP AN GIANG

- Năm 1993 công ty tiếp nhận 4 đơn vị làm ăn thua lỗ kéo dài liên tục nhiều năm, trong đó có lò gạch thủ công Nam Phương thuộc xí nghiệp gạch ngói.

- Ngày 08/5/1995 Nhà Máy Xi Măng An Giang thành lập theo Quyết định số 01/QĐ.TC -  thuộc Sở Công Nghiệp An Giang được sáp nhập vào công ty theo quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tunnel Long Xuyên.

- Ngày 02/01/1996 Nhà máy Gạch Ngói Tunnel Long Xuyên được thành lập theo Quyết Định số 01/QĐ.TL.1996. 

- Ngày 22/12/1998 Xí nghiệp Xây Dựng được thành lập theo Quyết Định số 28/QĐ.TL.1998.

- Để phát triển lĩnh vực xây dựng cơ bản, mở rộng ngành nghề công ty thành lập Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế ngày 03/8/2000 theo quyết định số 02/QĐ.TL. Đồng thời xây dựng Nhà Máy Gạch Tunnel An Giang với công suất 40 triệu sản phẩm qui chuẩn/năm, dây chuyền đồng bộ theo công nghệ của MORANDO-ITALY.

- Năm 2001, Công ty được UBND tỉnh và Bộ xây dựng cho phép đầu tư Nhà Máy Gạch Ceramic An Giang công nghệ Italia, công suất 1 triệu m2/năm. Đây là nhà máy gạch ceramic đầu tiên ra đời ở khu vực đồng bằng sông cửu long. Đồng thời Xí nghiệp Bao Bì được sáp nhập vào công ty và thành lập theo Quyết định số 01/QĐ.TL.2001 ngày 02/01/2001.

- Năm 2009, Công ty thành lập Nhà máy Gạch Ngói Tunnel Long Xuyên 2 theo Quyết định số 100/QĐ.TL ngày 30/12/2009, và Cửa hàng Xăng dầu ACC thành lập theo Quyết định số 76/QĐ.TL ngày 14/09/2009.

- Thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ và Quyết định chuyển đổi số 1408/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của UBND Tỉnh An Giang. Từ ngày 01/7/2010 Công ty Xây Lắp An Giang sẽ chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang hoạt động theo luật doanh nghiệp:

-Tên đầy đủ : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Lắp An Giang

-Tên viết tắt : Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang

- Ngày01/6/2010, Công ty thành lập Xí nghiệp Cơ Khí Giao Thông – Xây Dựng theo Quyết định số 38/QĐ.TL.


- Ngày 28/6/2012 Xí Nghiệp Khai Thác Đá Bà Đội ACC được thành lập theo Quyết Định số 19/QĐ.TL.

- Năm 2013, Công ty thành lập Xí Nghiệp Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng theo Quyết Định số 01/2013/QĐ.TL ngày 06/3/2013 và Xí Nghiệp Sản Xuất Bêtông và Gạch Không Nung theo Quyết Định số 02/2013/QĐ.TL ngày 18/3/2013.