Thông Báo Tuyển Dụng

Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang Địa chỉ: 316/1A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang ĐT: (0296) 3846100 Có nhu cầu tuyển dụng: Thuyền trưởng, Máy trưởng, Thuyền viên

Đăng bởi user - Ngày: 11/02/2019 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Thông Báo Tuyển Dụng

Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang Địa chỉ: 316/1A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang ĐT: (0296) 3846100 Có nhu cầu tuyển dụng: Kỹ sư cầu đường.

Đăng bởi user - Ngày: 31/10/2018 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Thông Báo Tuyển Dụng

Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang Địa chỉ: 316/1A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang ĐT: (0296) 3846100 Có nhu cầu tuyển dụng: 1. Kỹ sư kinh tế xây dựng tốt nghiệp đại học. 2. Kỹ sư cấp thoát nước tốt nghiệp đại học.

Đăng bởi user - Ngày: 29/09/2017 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Đăng bởi user - Ngày: 11/08/2016 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Đăng bởi user - Ngày: 12/07/2016 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Thông Báo Tuyển Dụng

Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang Địa chỉ: 316/1A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang ĐT: (076) 3846100 Có nhu cầu tuyển dụng: 1. Tốt nghiệp hoặc trung cấp ngành Trắc Địa 2. Tài xế xe tải và tài xế xe cẩu

Đăng bởi user - Ngày: 16/07/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...