Sứ mệnh

Đăng bởi: user - Lúc: 23/04/2015 10:42  |  Danh mục: Sứ mệnh  |  0 bình luận

    - Phục vụ mọi nhu cầu của đối tác và khách hàng trên tinh thần cùng nhau có lợi.

    - Đảm bảo ổn định đời sống đội ngũ nhân viên và an tâm công tác.

    - Kết hợp hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội.