Đá xây dựng

Đăng bởi: user - Lúc: 04/05/2015 03:28  |  Danh mục: Đá xây dựng  |  0 bình luận

              Bụi xây dựng
                 Đá 1 x 2
                 Đá  4 x 6
   Mặt bàn làm bằng đá granite
  Mặt bàn làm bằng đá granite
  Mặt bàn làm bằng đá granite
Lát cầu thang bằng đá oplat

Xí nghiệp Khai thác vá Chế Biến Đá Bà Đội ACC:

Ấp Tân Thuận - Xã Tân Lợi - Huyện Tịnh Biên- An Giang 
Điện thoại : 02963.760778 Fax : 02963.760779