Gạch Không Nung - Gạch Block

Đăng bởi: user - Lúc: 15/05/2015 04:20  |  Danh mục: Gạch Không Nung  |  0 bình luận

 LOẠI GẠCH
KHÍCH THƯỚC (mm)

TRỌNG LƯỢNG

(kg/viên)

THÔNG SỐ KT     
RỘNG
CAO DÀI

        

Gạch thẻ đặc ACC_905DA

90
45
190
1,65

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;Gạch thẻ đặc ACC_100DA

100 50 190 1,86

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;


Gạch 3 lỗ ACC_100LA

100 190 390 10,76

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;


Gạch 3 lỗ ACC_190LA

190 190 390 12,0

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;

Gạch 3 lỗ ACC_90LA

90
90
190
2,3
- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;Gạch 4 lỗ ACC_80DA

80
80 180 2,1

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;Công trình sử dụng gạch không nung